Masz pytanie?

Formularz zwrotu

Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu: ...............................

Numer zamówienia (ID): ........................ 

Data zakupu : _ _-_ _-_ _ _ _

Imię i nazwisko konsumenta : ..............................

Adres konsumenta : ...............................

Podpis konsumenta  : ..........................

Data: _ _-_ _-_ _ _ _

Numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot: _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _ _ _